Brancheorganisaties en verenigingen


Een duidelijke strategie is voor brancheorganisaties noodzakelijk om te overleven en effectief te zijn.

De vraagstukken waar brancheorganisaties en verenigingen mee te maken hebben zijn zeer divers. Elke vraag behoeft echter maatwerk. In overleg met u komen wij tot een passend aanbod.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Visievorming en transitie Wat zijn de belangrijkste trends en onzekerheden in onze sector en hoe werken deze door naar de toekomst? Wat zijn de belangrijkste spelers en hoe beïnvloeden zij de toekomst? Wat vinden wij een wenselijk beeld voor onze branche, en hoe gaan we onze leden daartoe aanzetten en helpen?
  • Strategie Hoe positioneer ik mijn vereniging? Wat is mijn functie en rol richting leden en stakeholders? Hoe spelen we in op ontwikkelingen?
  • Samenwerking en fusie Hebben we elkaar wel echt nodig? Hoe moet de besturing worden vormgegeven? Hoe moet het nieuwe contributiestelsel eruitzien? Hoe komen we tot een optimale inrichting van de bureauorganisatie?
  • Verenigingsinrichting en governance Hoe brengen we een scheiding aan tussen toezicht, strategie en uitvoering? Wat organiseren we centraal, wat decentraal? Hoe gaan we om met segmenten, regio's en/of afdelingen?
  • Inrichting en management werkorganisatie In het land klinken klachten over het bureau, wat doen we verkeerd? Hoe moeten we de reorganisatie aanpakken? Hoe vinden we de juiste persoon voor de job?
  • Innovatie Mogen we de concurrentieverhoudingen tussen de leden ‘verstoren'? Moeten we ons richten op alle leden of slechts op een deel ervan? Hoe voorkomen we ‘free rider'-gedrag? Hoeveel kennis moeten we zelf in huis hebben? Is het raadzaam om voor de innovatieactiviteiten een aparte rechtspersoon op te richten?
  • Verenigingsdemocratie Hoe zorg ik ervoor dat de ALV leuk wordt in plaats van ergerniswekkend? Hoe organiseer ik dat het geluid van de twintigers en dertigers gehoord wordt? Hoe krijgen we digitaal contact (forum, blogs, chatfuncties) met de achterban?
  • Diversiteit en ledenbinding Wat kunnen we doen aan het teruglopende ledenaantal? Waarom sluiten jongeren en allochtonen zich niet bij ons aan? Hoe gaan we om met het gedoe over contributie en kosten? Hoe motiveren we leden voor functies in besturen en commissies?

Publicaties