Aanvraag herstructureringsfaciliteit


Bent u in uw regio bezig met het opnieuw inrichten van de uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen en wilt u in aanspraak maken op middelen uit de herstructureringsfaciliteit? Berenschot adviseert en ondersteunt u in al uw vragen rondom de aanpak en aanvraag.

De Wet werken naar vermogen (WWNV) doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief vermogen van gemeenten en hun Sociale Werkvoorziening-bedrijven (SW). De staatssecretaris wil de gemeenten en de SW-bedrijven ondersteunen bij het herstructureren van de SW-sector. Dit doet hij door een herstructureringsfaciliteit beschikbaar te stellen. In de periode 2012-2018 is hiervoor 400 miljoen euro beschikbaar. Tot 30 april 2012 kunnen gemeenten een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor middelen uit deze herstructureringsfaciliteit.

Onze dienstverlening

Berenschot heeft ruime expertise in huis voor al uw vraagstukken rondom de aanvraag herstructureringsfaciliteit. Wij kunnen u ondersteunen in het indienen van een gecoördineerde aanvraag van de herstructureringsfaciliteit, in uw aanvraagprocedure en in uw plan van aanpak. Ons advieskantoor wordt tevens door een groot aantal gemeenten (en ook door landelijke opdrachtgevers als het Ministerie van SZW, VNG, Divosa, Cedris en de MBO-raad) ingeschakeld voor diverse rollen rondom de WWNV, waaronder het uitvoeren van (financiële) impactanalyses en advisering ten aanzien van strategie en dienstverleningsconcepten.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over onze expertise en ondersteuning rondom de aanvraag herstructureringsfaciliteit contact op met Martin Heekelaar.


Zie ook