Verenigingsdemocratie

Gepubliceerd op 14 november 2011

Leden zijn enerzijds op afstand gekomen, maar hebben anderzijds meer dan voorheen een mening over de wereld, over de vereniging en over hun eigen belangen.

Ze laten hun voorkeur eerder blijken via de bestellijst van de internetwinkel dan met het stembriefje. Terwijl de samenleving sms't, blogt, twittert en mailt, communiceren veel verenigingen nog met verouderde omgangsvormen en de snelheid van de briefkaart. Hierdoor is de verenigingsdemocratie voor bestuur en werkorganisatie soms meer een bron van stagnatie en irritatie, dan van informatie en support. Toch is het de verenigingsdemocratie die de vereniging in de samenleving haar recht van spreken geeft.

Democratie 2.0

Wij ondersteunen u bij de uitdaging om voor uw vereniging passende nieuwe vormen te vinden die inspelen op zowel de bemoeibehoefte van uw achterban als de informatieverzadiging. Vormen die de legitimiteit van de vereniging borgen en tegelijk zo flexibel zijn dat ze zich met de snelheid van de informatiesamenleving op actuele vraagstukken kunnen richten.