Tags

Mobiliteitsmanagement

Gepubliceerd op 25 juli 2011

De tijd van de aanpak ‘van knelpunt-voor-knelpunt' is voorbij. Denken vanuit de reiziger betekent denken in ketens en knooppunten die nauw aansluiten bij ruimtelijke ontwikkelingen op gebiedsniveau. Initiatieven als Stedenbaan laten zien wat de potentie daarvan is.

Kwalitatief hoogwaardig randstedelijk OV en succesvol regionaal OV zoals de Valleilijn, het ‘nieuwe' fietsen en het betrekken van de vraagkant (werkgever/werknemers) in dergelijke concepten leidt bovendien, zo verwachten we, tot meer ‘public value' maar ook meer ‘business value'. Immers, de kosten van werkgerelateerde mobiliteit zijn nooit serieus tegen het licht gehouden. Onderzoek leert dat in veel gebieden de private bestedingen groter zijn dan de overheidsbudgetten.

Juist nu is de tijd rijp te kijken waar snijden in kosten kan samengaan met betere bereikbaarheid. Voor de overheid betekent dat aansluiten van aanbodmaatregelen (‘harde infra', OV, ketenmobiliteit, knooppunten, spitsmijden belonen, verkeersmanagement etc.) op dit Slimme Reizen en Nieuwe Werken (flexibiliseren van werk, vervoerkeuzes bij werknemers).


Zie ook