Tags

Audits en (kwaliteits)onderzoek


Voldoet uw organisatie aan de kwaliteitseisen van de Algemene Maatregel van Bestuur? In de nieuwe wet op de veiligheidsregio's is dit een belangrijk punt. Voor het goed functioneren van de veiligheidsregio als organisatie in een dynamische en maatschappelijke context zijn kwaliteitsbewustzijn, leren en ontwikkelen belangrijke eigenschappen. Daarvoor is een systeem, waarin het lerend vermogen van de organisatie wordt bevorderd, onontbeerlijk.

Medewerkers, leidinggevenden en bestuurders hebben elk een eigen beeld van het kwaliteitsniveau van de organisatie, zowel het huidige als het gewenste niveau. Dit beeld is soms gebaseerd op feitelijke informatie zoals managementrapportages en verantwoordingen, soms simpelweg op indrukken.

Zowel voor de professionalisering van de veiligheidsregio als voor de (democratische) verantwoording is het belangrijk (prestatie)normen en een kwaliteitsniveau te bepalen en de organisatie daar vervolgens op te toetsen. Via een audit kan worden bepaald of de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de resultaten voldoen aan de gestelde normen, richtlijnen, wet- en regelgeving, doelstellingen, etc. Zo'n audit levert sterke en ontwikkelpunten op.

Incidenten- en calamiteitenonderzoek

Heeft er in uw gemeente of regio een incident plaatsgevonden? En wilt u onderzoeken of er goed is opgetreden? Elke situatie is anders en vraagt om een eigen aanpak. Er is geen 'beste' onderzoeksvorm. Deze varieert afhankelijk van de maatschappelijke en politieke impact van het incident, de complexiteit, beschikbare tijd en budget. Berenschot informeert en adviseert u over de beste aanpak in uw geval. Ook helpen wij u bij het opstellen van een (standaard)plan van aanpak en bij de uitvoering van het onderzoek zelf.