Bezuiniging en afweging


Elke dag staat er wel iets over in de media: de € 300 miljoen die Rutte-Verhagen de komende jaren willen gaan bezuinigen op kunst en cultuur. Ook provincies en gemeenten zullen de dans niet ontspringen, alleen al vanwege de korting op de provincie- en gemeentefondsen. De hoogste tijd dus om zorgvuldige afwegingen te maken over de provinciale en lokale cultuurfinanciering.

De waarde van cultuur is vele malen groter dan de omzet van de sector alleen. Zo blijkt uit het Berenschot-onderzoek voor het Paradisodebat van augustus 2010 bijvoorbeeld dat cultuur onder meer de creatieve diensten, de horeca en het toerisme beïnvloedt. Drie industrieën met een gezamenlijke economische waarde van bijna € 60 miljard. Bezuinigingen op cultuur hebben dan ook een veel breder effect - binnen Nederland en binnen uw provincie of gemeente.

Zorgvuldig en gefundeerd de opties afwegen? Berenschot helpt u graag. Hierbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring met overheden en instellingen.