Brancheorganisaties en innovatie


Brancheorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij innovatiebevordering, zowel op het niveau van de individuele leden, als op het niveau van de sector en het nationaal niveau.

Brancheorganisaties kunnen innovatie stimuleren, geleiden en laten landen. Dat vraagt visie, analyse, lef, daadkracht, een verstandige omgang met dilemma's en de vaardigheid om resultaat te boeken. Berenschot kan u ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw innovatiebeleid en bij het vinden en verkrijgen van subsidies.

Innovatielandkaart

Innovatie begint met visie. Voor het visualiseren van uw visie hebben wij een instrument ontwikkeld in de vorm van een ‘landkaart'. Op de landkaart maken wij op inspirerende wijze inzichtelijk waar de innovatiekansen liggen voor uw branche.