BRIC-landen


BRIC staat voor Brazilië, Rusland, India en China. Dit zijn opkomende economieën waar groei wordt verwacht, die op termijn, de meer volwassen markten ver zal overstijgen.

Berenschot ondersteunt bedrijven bij alle 'localforglobal'-vraagstukken zoals marktanalyses, lokatiekeuzen, footprint-discussies, partnersearch en ontwikkelingsprojecten. Managementissues hierbij zijn:

  • Moeten we een lokale aanwezigheid hebben of kunnen we vanuit Nederland de wereld bedienen?
  • Zijn onze producten geschikt of moeten ze aangepast worden?
  • Hoe beschermen we onze producten?
  • Hoe zien de netwerken en de marktkanalen er dan uit?
  • Zijn er nog ondersteunende gelden vanuit de overheid?
  • Investeren we alleen of samen met klanten?
  • Hoe gaan we om met zaken als kinderarbeid, milieubelasting en ethisch ondernemen?