Crisismanagement


Overstroming, harde wind/orkaan, epidemie, terrorisme, explosie, brand of uitval van een nutsvoorziening. Als organisatie wilt u veiligheidsrisico's zo veel mogelijk voorkomen, mitigeren en beheersen. Dit om de continuïteit van uw organisatie en de veiligheid intern en extern te waarborgen. Berenschot staat u in alle fasen van een crisis terzijde.

In geval van een verstoring kan Berenschot u de benodigde capaciteit of expertise leveren. Bijvoorbeeld in de rol van observator, sparringpartner of interimmer. En na een verstoring kan Berenschot een onafhankelijk evaluatieonderzoek voor u uitvoeren. We deden dit al eerder naar aanleiding van onder meer Tsjernobyl en de vuurwerkramp in Enschede.

Crisiscompetenties

De menselijke factor kan doorslaggevend zijn in crisissituaties, zowel op individueel als op teamniveau. Het beoordelen en ontwikkelen van dit menselijk potentieel is dan ook essentieel. Zo weet u of uw medewerkers in staat zijn adequaat te handelen in geval van incidenten of rampen.