Cultureel ondernemerschap en verdienpotentieel


Cultureel ondernemers. Dat is hoe de overheid tegenwoordig graag aankijkt tegen culturele instellingen. Organisaties die in staat zijn om een (belangrijk) deel van hun inkomsten zelf te verdienen en die inkomsten in de toekomst verder uit te bouwen.

Belangrijk gevolg van deze opvatting is dat culturele instellingen meer zakelijke activiteiten moeten ontwikkelen, die aansluiten bij de artistieke doelstelling. De mogelijkheden hiertoe verschillen sterk per instelling. Een eerste vereiste is dan ook de opties scherp in beeld te krijgen.

Op zoek naar inkomstenbronnen schaken culturele bestuurders vaak op een aantal borden tegelijk. Zij zetten hun schaarse tijd en geld  in op het werven van meer bezoekers én meer sponsors én meer fondsen én meer commerciële inkomsten. Dat is doorgaans niet effectief en ook niet efficiënt. Berenschot adviseert bestuurders over de beste optie(s) voor hun specifieke instelling.