Cultuurparticipatie en cultuureducatie

Gepubliceerd op 5 juli 2011

Berenschot voert met enige regelmaat opdrachten uit op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie. Hierbij trekken de adviseurs waar nodig voor de cultuursector nauw op met collega-adviseurs voor het onderwijs. Vragen die bij deze opdrachten aan de orde komen zijn onder meer:

  • Hoe kunt u zorgen dat het cultuureducatieve aanbod breed beschikbaar is en dat met het aanbod zo veel mogelijk leerlingen in het onderwijs worden bereikt?
  • Hoe kunt u omgaan met het spanningsveld van bemiddeling en productie binnen één organisatie?
  • Hoe zorgt u als gemeente of provincie dat de verschillende geldstromen zo efficiënt mogelijk worden ingezet?
  • Hoe kunt u als cultuureducatie-instelling uw positie bepalen als u enerzijds vraaggericht moet werken voor het onderwijs en anderzijds ook zelf een bepalende rol moet spelen bij het aanbieden van cultuureducatieve activiteiten?

Bij al deze en andere vragen op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie is Berenschot u graag van dienst. Wij beschikken over ruime ervaring met dergelijke opdrachten bij instellingen, gemeenten, provincies en rijksoverheid.