Bedrijfsmodellen voor kunsteducatie voor het Ministerie van OCW, Kunstfactor, Kunstconnectie, FCP, VNG en IPO


Gewenst

De doelstelling van het onderzoek was zicht te geven op de verschillen in de bedrijfsmodellen van de instellingen voor kunsteducatie, zoals centra voor de kunsten en muziekscholen. Centraal stond de vraag of de verschillen in de bedrijfsmodellen verband hielden met een aantal onderscheidende kenmerken van instellingen voor kunsteducatie. Tevens is Berenschot gevraagd om de verschillende bedrijfsmodellen te toetsen op effectiviteit.

Geleverd

Het onderzoek heeft een beschrijving opgeleverd van een aantal bedrijfsmodellen in de praktijk en de beleidsmatige en bedrijfseconomische effecten daarvan. Voor het onderzoek zijn 25 instellingen voor cultuureducatie onderzocht die een goede doorsnede van het veld vormen en dan ook verschillen in omvang, functies en steden/regio’s. In het onderzoek is aandacht uitgaan naar de financieringsvorm, marketing en de interne organisatie. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen overheden nieuw beleid ontwikkelen voor een toekomstbestendige cultuureducatiesector.

cultuur1

cultuur2