Doorlichting van het Utrechts Centrum voor de Kunsten voor de gemeente Utrecht.

Gepubliceerd op 13 mei 2015

Gewenst

De gemeente Utrecht heeft Berenschot gevraagd om het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) door te lichten. Doel was zicht te krijgen op de rollen van het UCK en de daaraan gerelateerde inkomsten- en kostenstructuur. De doorlichting was enerzijds beleidsmatig (doelgroepen, bereik, rollen), anderzijds bedrijfsmatig (inkomsten, kosten, organisatie-inrichting, formatie, overhead).

Geleverd

Berenschot heeft een grondige analyse en kostentoerekening opgesteld waardoor de bestedingen van subsidie en de daarmee geleverde prestaties helder zijn geworden. De doorlichting heeft inzicht gegeven in de directe en indirecte kosten van elk van de rollen en producten, en tevens in de eigen baten en structurele en incidentele subsidiegelden op productniveau. Een benchmark is opgesteld met de inkomsten, kosten en omvang van overhead van een aantal vergelijkbare centra voor de kunsten. De gemeente heeft daarmee het beoogde inzicht verkregen in de inrichting en effectiviteit van de bedrijfsvoering van het UCK.