Cultuurplannen en evaluatie van cultuurbeleid

Gepubliceerd op 6 juli 2011

Beleidsmakers en beleidsuitvoerders van verschillende overheidslagen zijn dag in dag uit bezig met het ontwikkelen van cultuurbeleid en het opstellen van cultuurplannen. Bent u op de goede weg? Wat zijn de effecten van het beleid? Een evaluatie geeft antwoord op beide vragen.

Berenschot heeft uitgebreide ervaring met evaluatieonderzoeken. Onze aanpak kent de volgende uitgangspunten:

  • Terugkijken én vooruitkijken. Wij beoordelen niet alleen hoe het flankerend beleid in de praktijk functioneert, maar zoeken tevens naar mogelijkheden voor de toekomst. Naast bevindingen dus ook aanbevelingen voor verbetering.
  • Multi-actorperspectief. Er is een groot verschil tussen de wereld van de beleidsmaker en die van de instellingen en kunstenaars, de uitvoerenden. Beide partijen vragen een geheel eigen benadering.
  • Feiten, meningen en ons eigen oordeel. In een evaluatie maken wij helder onderscheid tussen feiten (objectief, vaak cijfermatige gegevens), meningen (subjectief, vaak op basis van ervaringen van betrokkenen) en oordelen (onze conclusies op basis van de bevindingen).