Cultuurvisie voor gemeente Nunspeet


Gewenst

In Nunspeet is vraag naar een inspirerende en verbindende cultuurvisie. De cultuurvisie moet weergeven waar Nunspeet voor gaat op het gebied van cultuur, nadrukkelijk in relatie tot andere sociale domeinen. De visie geeft een ambitieus beeld van de toekomst en biedt een wenkend perspectief aan culturele partijen en maatschappelijke partners.

Te leveren

In de cultuurvisie van Nunspeet wordt beschreven welke artistieke, zakelijke en maatschappelijke doelen de gemeente nastreeft, welke rol de gemeente daarin speelt en hoe hier samen met culturele instellingen en andere maatschappelijke partijen uitvoering aan kan worden gegeven. Ook de samenhang met de visie op andere beleidsterreinen komt hierin nadrukkelijk terug.

De uitkomst van onze bijdrage is een concrete en breed gedragen cultuurvisie die het hart vormt van de cultuurnota. De nota zelf zal geen statisch document worden, maar een dynamische website waarop het ‘culturele DNA’ van de gemeente in de komende jaren steeds verder invulling krijgt.