Diversiteit en ledenbinding

Gepubliceerd op 14 november 2011

Leden en niet-leden zijn op zoek naar de meerwaarde van het lidmaatschap. Het lid van vandaag laat zich typeren als klant, abonnee of sympathisant op afstand. Tegelijk zijn grote delen van de achterban geen lid meer.

De achterban van de beroepsvereniging, vakbond en patiëntenorganisatie is multicultureel geworden. Branchevervaging, schaalvergroting en ketensamenwerking maken dat veel sectoren minder makkelijk in segmenten zijn in te delen. Jonge generaties ondernemers zoeken andere verbanden dan oudere generaties, terwijl het aanbod daar nog niet op is aangepast.

Scan, ken, erken

Wij voeren graag een achterbanscan voor u uit. In twee fasen maken wij een nieuwe kaart van uw leden en uw potentiële leden. Daarbij kijken wij ook buiten bestaande indelingen en zoeken wij segmenten in uw achterban met specifieke behoeften en een eigen identificatie. Op basis van de achterbanscan kunnen wij u ondersteunen bij het herijken en uitvoeren van een strategie in het aanbod aan uw leden.