Tags

Fietsparkeren op stations

Gepubliceerd op 25 juli 2011

Is er bij het station in uw gemeente sprake van overvolle fietsenstallingen en uitpuilende fietsenrekken? Gaat dit ten koste van de kwaliteit en bereikbaarheid van de stationsomgeving? Werken de bestaande oplossingen voor het fietsparkeren bij stations in uw gemeente of regio niet meer?

Het fietsparkeren bij stations is toe aan een systeemsprong. In de afgelopen jaren is het gebruik van de fiets van en naar het station sterk gegroeid en dit zal ook de komende jaren zo blijven. Het alleen bijplaatsen van nieuwe fietsenrekken is niet meer voldoende en wordt op veel plekken door ruimteschaarste ook steeds moeilijker. Betere benutting door gemeentelijk handhavingsbeleid is nodig en de samenwerking tussen betrokken partijen bij aanleg, beheer en exploitatie moet verbeteren.

In het rapport ‘Fietsparkeren op Stations' zijn door Berenschot diverse oplossingen aangedragen voor de problemen die gemeenten bij het fietsparkeren op stations ervaren. Deze zijn vervolgens overgenomen door de minister van Infrastructuur en Milieu in het ‘Actieplan Fietsparkeren op stations'.

Om de problemen effectief aan te pakken is het belangrijk om de (eind)verantwoordelijkheid voor het fietsparkeren in het stationsgebied op één punt te beleggen. Deze fietsparkeerorganisatie is integraal verantwoordelijk voor aanleg, beheer, exploitatie en handhaving van stallingen. Om de kostendekkingsgraad van het fietsparkeren te verhogen, dient deze fietsparkeerorganisatie inzicht te krijgen en behouden in een integrale business case fietsparkeren. Om de bestaande stallingscapaciteit beter te benutten moet de gemeente structureel werk maken van een weesfietsenaanpak.