Financiering, exploitatie en bedrijfsvoering

Gepubliceerd op 6 juli 2011

Als directie of bestuurder van een culturele instelling houdt u zich intensief bezig met artistieke en conceptuele ontwikkeling. Maar hoe staat het met de bedrijfsmatige kant van de zaak?

Berenschot helpt u graag bij het op orde brengen en toekomstbestendig inrichten van de bedrijfsvoering. Wij denken mee bij het opzetten van een duurzame exploitatie en het rond krijgen van de financiering van investeringen en structurele kosten. Zodat u met uw instelling ook in operationeel opzicht kunt excelleren