Verenigingsinrichting en governance

Gepubliceerd op 14 november 2011

U bedient een diverse achterban met een breed activiteitenpakket. De snelheid en klantgerichtheid van individuele dienstverlening moet u combineren met de zorgvuldigheid en politieke gevoeligheid van de lobby. Dat stelt hoge eisen aan de manier waarop u de vereniging inricht en bestuurt.

Moderne inzichten met betrekking tot governance in het publieke en private domein kunnen niet klakkeloos gekopieerd worden naar het maatschappelijk middenveld. Wel kunnen zij inspiratie leveren. Hetzelfde geldt voor governance en inrichting van andere verenigingen. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen en invoeren van een passende, moderne governance waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging is geborgd.