Haalbaarheidsstudies en toekomstverkenningen

Gepubliceerd op 7 juli 2011

De cultuursector is een creatieve en innovatieve sector. Veel culturele instellingen hebben ambities en grootse plannen om hun culturele aanbod en infrastructuur te versterken. Maar hoe pakken die toekomstplannen uit? En hoe haalbaar zijn de nieuwe initiatieven?

Berenschot beschikt over een bewezen aanpak voor toekomstverkenningen: het opstellen en vergelijken van verschillende scenario's. Een culturele instelling kan daaruit een voorkeursscenario selecteren. Dit in nauw overleg met stakeholders, zoals de voornaamste subsidiegevers.

Om de scenario's te kunnen vergelijken en beoordelen, stellen wij in overleg met de instelling en relevante betrokkenen een toetsingskader op. Op basis van de score op ieder aspect van het toetsingskader stelt Berenschot een voorkeursscenario vast. Vervolgens werken we dit samen met de opdrachtgever verder uit.