Marktconsultatie over het Spuiforum voor de gemeente Den Haag


Gewenst

Het Spuiforum kan de nieuwe thuisbasis en podia vormen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. De gemeente Den Haag wilde in 2013 het Spuiforum zodanig laten ontworpen dat het naast de culturele functie ook (optimaal) geschikt zou zijn voor commerciële exploitatie. Vanuit het college is de behoefte uitgesproken om commerciële marktpartijen te consulteren over hun wensen en eisen ten aanzien van toekomstig gebruik van het gebouw.

Geleverd

Berenschot is bij een aantal relevante marktpartijen op zoek gegaan naar concrete aanknopingspunten om succesvolle commerciële exploitatie van het Spuiforum mogelijk te maken. Wij hebben vier perspectieven uitgewerkt: de markt, het ontwerp, de gebruiksfuncties en het exploitatiemodel. Wij hebben geconstateerd dat voor succesvolle commerciële exploitatie aan een aantal nu nog onzekere voorwaarden moet worden voldaan.