Scenarioverkenning voor Muziekschool Noordwest Veluwe voor zes gemeenten in de regio Noordwest Veluwe


Gewenst

De toekomst van de Muziekschool Noordwest Veluwe was in 2013 onzeker. De afgelopen jaren daalden de leerlingenaantallen en de zes subsidiërende gemeenten heroverwogen de (omvang van de) subsidies. De gemeenten stelden de vraag hoe de toekomst van de Muziekschool als organisatie eruit zou moeten zien en wat de financiële gevolgen in elk scenario waren.

Geleverd

Berenschot heeft drie scenario’s voor de toekomst van de Muziekschool uitgewerkt en geanalyseerd. Daardoor was een vergelijking op een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria mogelijk. De gemeenten hebben het gewenste inzicht gekregen om de drie scenario’s onderling te kunnen vergelijken en te kiezen voor een voorkeursscenario. Berenschot heeft hiervoor ook een aanbeveling gedaan.