Inrichting en management werkorganisatie

Gepubliceerd op 14 november 2011

De ene vereniging heeft een klein bureau met een aantal parttimers, de ander een volledig bedrijf met honderden medewerkers in een aparte BV. In beide gevallen werken de beroepskrachten in opdracht van een vereniging.

Dat geeft een speciale dynamiek, die verschillende vragen oproept: Welke opdracht heeft het bureau? Welke ruimte heeft het management van het bureau om beleid te maken en de uitvoering in te vullen? Hoe worden de prioriteiten verdeeld tussen dienstverlening, verenigingsactiviteiten en lobby en beleid?

Wij ondersteunen u bij het inrichten en veranderen van uw werkorganisatie. Daarbij hebben wij oog voor de bijzondere dynamiek van de vereniging en de positie van de beroepskracht daarin. Ons spectrum aan support en advies bestaat onder andere uit:

  • Coachen en trainen van medewerkers.
  • Doorlichten van het bureau op dienstverlening en efficiency.
  • Opstellen van een profiel voor een nieuw in te richten bureau.
  • Opstellen, verbeteren of verhelderen van taken en functieprofielen.