Internationaal strategisch advies

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Berenschot levert strategisch advies aan ontwikkelingsorganisaties, (buitenlandse) overheden en buitenlandse bedrijven.

Zo ondersteunden wij een alliantie van vijf Nederlandse ontwikkelingsorganisaties bij het opzetten van een meerjarig programma van 70 miljoen euro. Wij leverden strategische en operationele ondersteuning, faciliteerden het proces van alliantievorming, ontwikkelden organisatiestructuren, samenwerkingsovereenkomsten, werkplannen, etc..

Daarnaast adviseerden wij meerdere buitenlandse bedrijven en overheidsbedrijven op het gebied van strategievorming en strategie implementatie. Aanleiding tot de vraagstelling was bijvoorbeeld de behoefte aan een toets op een voorgenomen dan wel ingezette strategie. In een aantal situaties ook de meer open vraag betreffende de wenselijke koers om 'futureproof' te worden dan wel te blijven. Voorgaande vragen hebben we onder andere gekregen van een aantal verzekeraars, (overheids)bedrijven op het gebied van de energievoorziening en -distributie, diensten van internationale overheden, luchthavens en nog vele andere sectoren.

Kenmerk van de Berenschot benadering is de grote mate van betrokkenheid van de medewerkers van de organisatie bij het proces van strategievorming en -implementatie. Doelstelling is namelijk om het geen eenmalige exercitie te laten zijn, maar een zodanige systematiek en kennis achter te laten dat de betreffende instelling zelfstandig met dit soort vraagstukken verder kan.


Zie ook