Inzet personeel

Gepubliceerd op 19 juli 2011

De introductie van prestatiebekostiging in de zorg heeft tot een omslag geleid in het denken over personeel. De driehoek cliënt/patiënt, personeel en financiering moet optimaal op elkaar aansluiten.

Dit houdt in dat aan de zorgvraag moet worden voldaan met een personeelsformatie en inzet van personeel die optimaal aansluit bij de cliënt/patiënt en de financiering. Wij helpen u inzichtelijk maken waar en hoe uw personeelsformatie nog beter kan aansluiten op uw cliënten en financieringsstromen.

Specifiek voor de ouderenzorg hebben we de Berenschot ZZP Analyse ontwikkeld, welke u inzichten geeft waarmee u de formatie in uw organisatie beter in lijn kunt krijgen met de ZZP-financiering. Lees verder over de Berenschot ZZP Analyse.

Berenschot heeft de personele gevolgen van het zorgakkoord doorgerekend. Zie de link onder ‘Zie ook’ rechts op deze pagina.