Tags

Keteninnovatie en bedrijfmodellen

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Berenschot ondersteunt bedrijven in diverse agriketens bij het formuleren van een visie op de toekomst van hun sector. Dit vaak in opdracht van een brancheorganisatie of een product- of bedrijfschap. In deze projecten ontwikkelen wij samen met marktpartijen uit alle schakels van de keten oplossingen voor afzetstructuren en bedrijfsmodellen voor een toekomstvaste bedrijfsvoering.

Voorbeelden: