Leefbaar Loon

Gepubliceerd op 20 juni 2012

De rapportage en brochures op deze pagina zijn het resultaat van het project Stimulating Living Wage/Income in International SupplyChains, dat Berenschot van januari tot juni 2012 heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van dit project was het identificeren van factoren, instanties en personen die de implementatie van een leefbaar loon of inkomen in OECDDAC-landen kunnen beïnvloeden. Met deze kennis kunnen Nederlandse bedrijven leefbaar loon in de internationale markt voor toeleveranciers stimuleren.

De bijgevoegde brochure geeft u inzicht in het concept ‘leefbaar loon'.

De rapportage over Living wage in international supplychains beschrijft en analyseert ‘leefbaar loon' in detail, met speciale aandacht voor koffie, palmolie, textiel, natuursteen, electronica, thee en koffie.

For an English version of the full version of the inventory report Living wage in international supply chains and the leaflet, please visit www.berenschot.com/livingwage.


Zie ook

Publicaties