Maatwerkrapporten WWB

Gepubliceerd op 5 augustus 2013

Er wordt zwaar bezuinigd op gemeenten. De re-integratiebudgetten zijn in korte tijd flink afgenomen. De financiële risico’s op het terrein van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn fors. Gemeenten willen graag weten hoe hun prestaties zijn op het terrein van de WWB en waar de verbetermogelijkheden zitten.

Ook leven de volgende vragen bij gemeenten: Hoe verhouden mijn bijstandsuitgaven zich ten opzichte van andere gemeenten? Kan ik het bijstandsvolume verder omlaag brengen? Welke maatregelen moet ik daarvoor nemen? Welke besparingen levert dat op?

Om hier meer inzicht in te krijgen heeft Berenschot de WWB-maatwerkrapporten ontwikkeld. Hiermee kunt u in kort tijdsbestek de belangrijkste feiten op een rij hebben over de bijstand in uw gemeente Het maatwerkrapport over de WWB in uw gemeente is een waardevolle informatiebron:

  • ˜Bondigheid: een maatwerkrapport geeft u een kort overzicht van de prestaties van uw gemeente op het terrein van de WWB, bijvoorbeeld over het bijstandsvolume, de instroom en de uitstroom.
  • ˜Vergelijkingsmateriaal: de prestaties van uw gemeente worden vergeleken met tien objectief geselecteerde referentiegemeenten, zodat u inzicht krijgt in opmerkelijke verschillen tussen uw gemeente en andere gemeenten.
  • Duidelijke opbouw: WWB-bestand (aantallen plus samenstelling bestand); ™WWB-financiën (beschrijving plus analyse van het inkomensdeel en het werkdeel) en statistisch profiel (verklaring bijstandsvolume).
  • Beperkte maar waardevolle duiding: op belangrijke punten worden verbanden gelegd tussen het WWB-bestand, de WWB-financiën en het statistische profiel van uw gemeente.
  • Snelheid: een maatwerkrapport is na aanvraag binnen een week beschikbaar.
  • Blik op de toekomst: binnenkort zullen een aantal relevante indicatoren over de Participatiewet worden toegevoegd aan de maatwerkrapporten, zodat u beter kunt anticiperen op toekomstige veranderingen.

Een voorbeeldrapport treft u aan onder 'Downloads'.