Tags

Marktwerking en aanbesteding OV

Gepubliceerd op 8 augustus 2011

De gevolgen van marktwerking in het openbaar vervoer zijn, net als in andere sectoren zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg, aanleiding voor maatschappelijke discussies. Marktwerking is geen doel op zich, maar een middel om een goede publieke dienstverlening beschikbaar en betaalbaar te houden.

De vraag doet zich steeds vaker voor of er alternatieven zijn voor de huidige wijze van aanbesteding of dat er mogelijkheden zijn om de nadelen van aanbestedingen in de huidige praktijk te ondervangen. Mede naar aanleiding van de aanbesteding van een groot aantal concessies zijn er discussies gevoerd over de nadelige gevolgen van de huidige wijze van aanbesteding en of er mogelijke verbeterpunten zijn voor toekomstige aanbestedingen.

In onze overtuiging bestaat geen ‘beste alternatief', wel zijn er meer en minder consistente alternatieven en wordt het evenwicht tussen markt en regie niet altijd voldoende gevoerd met het oog op risico-verdelingverdelingsvraagstukken.


Zie ook