Organisatiestrategie, structuur en cultuur

Gepubliceerd op 5 juli 2011

Strategievraagstukken hebben vaak gevolgen voor de structuur van een organisatie. Andersom zijn de mogelijkheden en beperkingen van een structuur van grote invloed op de verwezenlijking van een strategie. Hoe ontwikkel je als culturele instelling een duurzame strategie?

Om die vraag te beantwoorden, verricht Berenschot marktanalyses en doen we extern en intern onderzoek. Naast de harde kant van organisaties, de structuur, besteedt Berenschot ook aandacht aan de moeilijk te beïnvloeden zachte kant van organisaties zoals de cultuur. Ons 7-krachtenmodel voor cultuurverandering heeft in opdrachten meermalen zijn grote meerwaarde bewezen.