Tags

OV en ketenintegratie


In de Nota Mobiliteit is aandacht voor het benutten van infrastructuur als een samenhangend netwerk, waarbij de kwaliteit van verbindingen van deur-tot-deur voorop staat. Hierbij wordt over beheersgrenzen heen gekeken. Vanuit het perspectief van de reiziger gaat het om de kwaliteit van de totale reisketen van deur-tot-deur.

Met behulp van het actieplan moet een zo compleet mogelijk beeld ontstaan van de acties en afspraken die noodzakelijk zijn om de koppeling tussen de diverse netwerken te verbeteren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan maatregelen en acties die betrekking hebben op het afstemmen van dienstregelingen, het verbeteren van voor- en natransport, het hoogwaardig inrichten van overstappunten en het beter koppelen van auto en OV door middel van het opstarten van een aanvullend P+R-programma.

Het formuleren van concrete doelen, het benoemen van projectverantwoordelijkheden en het creëren van positieve exposure rondom successen dragen bij aan de uitvoering


Zie ook