Procesverbetering in de zorg

Gepubliceerd op 19 juli 2011

De meeste organisaties in zorg & welzijn hebben inmiddels het punt bereikt waarop harder werken geen soelaas meer biedt. Door slimmer te werken kunnen echter veelal nog aanzienlijke verbeteringen worden gerealiseerd.

Kansen liggen daarbij veelal in het anders inrichten van de werkprocessen. Bijvoorbeeld door de patiëntenlogistiek te verbeteren of door zorgverlening en bedrijfsvoering meer te integreren.

Berenschot heeft jarenlange ervaring met procesverbetering in zorg & welzijn. Bijvoorbeeld door processen te modeleren, te analyseren met lean methodieken of door processen te simuleren in simulatiegames om deze vervolgens samen met u te verbeteren.