Profilering onderwijsinstelling

Gepubliceerd op 30 januari 2012

Op het marketingsucces van een instelling zijn verschillende factoren van invloed. Imago, lectoraten, regionale verankering, opleidingsvoorkeuren, hypes, portfoliokeuzes en voorzieningen zijn van betekenis. En met name in het hoger onderwijsveld zijn de uitdagingen en keuzemogelijkheden groot.

De commissie Veerman heeft hoger onderwijsinstellingen uitgedaagd op grond van bewezen of gewenste sterktes een scherper en duidelijker profiel te kiezen.

Berenschot heeft veel ervaring met de positionering van organisaties: hoe kunnen zij zich het beste onderscheiden van concurrerende instellingen? En op basis van welke kerneigenschappen, concurrentievoordelen en merkwaarden?

Instrumenten als benchmarking, stakeholderanalyse en imago-onderzoek zijn daarbij van waarde. We koppelen die bij voorkeur aan de inhoudelijke uitdagingen waar de onderwijsinstelling (of een onderdeel daarvan) voor staat. Maar ook onze ervaringen op het terrein van citymarketing zetten we in: op welke wijze kan een hoger onderwijsinstelling aansluiten bij de speerpunten van de stad of regio? Daarnaast kijkt Berenschot naar de inrichting van de communicatiefunctie: wat is er intern in professioneel opzicht nodig om de organisatie extern goed te kunnen profileren? Deze invalshoeken tezamen leveren een interessante inkijk in de positie van uw instelling en bieden kansen voor een scherpere profilering.


Zie ook