Publiek-private partnerschappen

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Het speelveld voor Nederlandse bedrijven die zakendoen in armere landen, bijvoorbeeld in Afrika, wordt mede bepaald door overheden en niet-gouvernementele organisaties (ontwikkelingsorganisaties). Omdat Berenschot het perspectief kent van alle betrokken partijen, zijn wij in staat om effectieve partnerschappen te smeden waarbinnen - dankzij een goede voorbereiding - bedrijven, overheden en ontwikkelingsorganisaties op een succesvolle manier samen optrekken.

Binnen zo'n partnerschap kunnen verschillende doelen van alle betrokkenen gerealiseerd worden. Zo ondersteunde Berenschot de Foundation forRuralEnergyServices(FRES, een stichting opgericht door Nuon) om in Burkina Faso, samen met andere partners, een commercieel gezonde onderneming op te zetten.