Tags

Publiek-private samenwerking

Gepubliceerd op 25 juli 2011

Ondernemerschap en innovatievekracht van bedrijven en maatschappelijke ondernemingen. Dat zijn noodzakelijke voorwaarden voor het realiseren van maatschappelijke innovaties. Eigen doelstellingen combineren met het realiseren van maatschappelijke doelen door slimme relaties aan te gaan met de omgeving. Dat is wat publiek-private samenwerking bewerkstelligt.

Samenwerkingsverbanden vormen is van doorslaggevend belang voor het slagen van allianties. Onbegrip tussen publieke en private partners is hierbij de belangrijkste faalfactor. Creatieve en ambitieuze plannen blijven te vaak liggen omdat organisaties niet weten hoe ze te werk moeten gaan. Berenschot begrijpt zowel de slagvaardigheid van een bedrijf als de zorgvuldigheid van een overheid en de drive van een maatschappelijke onderneming.

Berenschot ondersteunt u bij alliantievorming met het volgende model:

Publiek-private allianties

Vaardig procesmanagement is de randvoorwaarde bij elk van deze stappen. Ervoor zorgen dat vaart wordt gemaakt. Dat mensen en partijen zich committeren. Dat resultaten op de juiste niveaus worden geborgd. En dat u inspeelt op ontwikkelingen in de omgeving. Berenschot kan u op alle momenten in het proces ondersteunen.