Ruimtelijke Ordening 2020

Gepubliceerd op 13 februari 2012

In de huidige RO-praktijk zijn veel publieke en private partijen bezig met de herijking van bestaande programma's en (gebieds)ontwikkelingen. Waar tot voor kort thema's als uitbreiding, aanleg van bedrijventerreinen en de aanpak van krachtwijken op de agenda stonden liggen de opgaven nu op een ander vlak. Thema's als krimp, leegstand van kantoren, tegenvallende resultaten van grondbedrijven en de herijking van programma's en doelstellingen zijn de thema's van de toekomst.

Binnen gemeenten manifesteren deze ontwikkelingen zich door sterk teruglopende opbrengsten van grondverkoop, minder nieuwe planontwikkeling en heronderhandeling van bestaande afspraken binnen projecten. Veel activiteiten vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling werden de afgelopen jaren bekostigd door opbrengsten vanuit de grondverkoop en de budgetten voor de plankosten. Naast de inhoudelijke uitdaging die er ligt (wat is de rol en takenpakket voor de RO-afdeling in de toekomst), is er (op de korte termijn) ook een financiële uitdaging:

  • De budgetten voor de plankosten lopen sneller terug dan dat de (veelal) eigen formatie afgebouwd kan worden (behalve als er sprake was van inhuur)
  • Veel gemeenten hebben te maken met verliezen binnen hun grondbedrijf, waardoor een aanzienlijke geldstroom verdwijnt
  • De thematiek verandert, waardoor er andere competenties nodig zijn om de inhoudelijke opgave binnen een gemeente aan te pakken.
  • Deze ontwikkeling gaat vaak gepaard met een taakstelling vanuit het concern

De relatie tussen de inhoudelijke positionering van de afdeling en de financiële budgettering van het toekomstige takenpakket en bijbehorend personeelbestand is niet alleen evident, maar ook cruciaal voor het oplossen van budgetproblemen. Het oplossen van een huidig financieel tekort is sterk gericht op de korte termijn, terwijl op de lange termijn een structurele oplossing gevraagd is.

Het ontwikkelen van een passende strategie en tevens het afbouwen van de eigen formatie met zo laag mogelijk frictiekosten is een complexe opgave. Berenschot biedt specialisten die u helpen bij het structuren en analyseren van deze opgave en de financiële risico's. Zij geven u een onafhankelijk advies over de mogelijke oplossingsrichtingen en adviseren u bij het vormgeven van een toekomstbestendige strategie voor uw RO-afdeling.

Berenschot kan u de volgende diensten leveren:

  • Onderzoeken van de samenwerking op diverse beleidsterreinen met andere afdelingen, gemeenten, private en maatschappelijke partijen
  • Ontwikkelen van een nieuwe positionering en een hernieuwde strategie van het grondbedrijf
  • Inzichtelijk maken van de kosten/ opbrengsten van de RO afdeling voor besluitvorming naar de Raad
  • Aandragen van oplossingsrichtingen voor afbouw van formatie en overheadkosten van de RO afdeling afdeling met zo laag mogelijke frictiekosten