Samenwerking en fusie

Gepubliceerd op 14 november 2011

Het versterken van de positie, het vergroten van invloed en innovatievermogen, het verminderen van afhankelijkheid en het besparen op kosten. Dat zijn de belangrijkste motieven voor organisaties om met anderen samen te werken.

De manieren waarop, en de intensiteit waarmee, kunnen sterk variëren. Van ‘losse' coalities, via platforms, allianties, joint ventures en federaties, tot de meest intensieve vorm: fusies. Voordat de samenwerking wordt beklonken, spoken bij de partners vaak de volgende vragen door het hoofd:

  • Hebben we elkaar wel echt nodig?
  • Vullen we elkaar voldoende aan?
  • Vertrouwen we elkaar?
  • Houden we voldoende zeggenschap?

Het is belangrijk deze vragen al in een vroeg stadium expliciet te maken. Wij ondersteunen u bij het ontdekken van de meerwaarde van de samenwerking en bij het vinden en wegnemen van eventuele twijfels

Eén samenwerking, twee trajecten

Bij vraagstukken omtrent samenwerking en fusie onderscheiden wij twee processen:

  1. De samenwerking of fusie van de verenigingen.
  2. De samenwerking of fusie van de bureauorganisaties.

Deze trajecten kennen een geheel eigen dynamiek en vaak ook een eigen snelheid. Daar houden wij in onze advisering nadrukkelijk rekening mee. Wij hebben oog voor de verschillen maar weten ook de verbinding te maken.