Samenwerking en verzelfstandiging

Gepubliceerd op 7 juli 2011

Iedere samenwerking is anders en ook voor verzelfstandiging zijn verschillende invullingen te bedenken.

Voor beide vormen van organiseren en veranderen zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  1. Geef de verandering integraal vorm
  2. Weerspiegel het eindresultaat in de aanpak
  3. Positioneer management en sleutelpersonen bewust
  4. Zie communicatie als tweerichtingsverkeer
  5. Verander door te leren

Berenschot ondersteunt culturele instellingen en hun subsidiegevers bij het vormgeven van samenwerking tussen diverse soorten instellingen. Bovendien adviseren wij over interne of externe verzelfstandiging van (bijvoorbeeld gemeentelijke) culturele diensten.