Herijking van de culturele sector voor de gemeente Harderwijk


Gewenst

Zes culturele instellingen in Harderwijk, namelijk drie podia, het stadsmuseum, het centrum voor de kunsten en de muziekschool waren door de gemeente uitgedaagd om zich te herpositioneren als culturele ondernemingen en te herstructureren in drie cultuurclusters. De gemeente wilde dat dit proces in goede banen werd geleid, met sturing op zowel financieel als maatschappelijk en cultureel resultaat.

Geleverd

Berenschot heeft de regie gevoerd over het traject van herijking van de culturele sector. Directies en besturen van de instellingen zijn aan de hand genomen om intenties te formuleren, positionering, sturing en structuur te herzien en ambitieuze ondernemingsplannen te leveren. Bovendien heeft Berenschot een nieuw model voor subsidietoekenning en prestatiemeting ontwikkeld. De herijking vond plaats binnen een strak nieuw financieel kader als gevolg van 30% bezuinigingen op de cultuursector. Ondanks de bezuinigingen kijken de instellingen met vertrouwen, nieuw elan en ondernemerschap naar de toekomst. Binnenlands Bestuur deed in februari 2014 verslag van de herijking.