Scheiden wonen en zorg

Gepubliceerd op 9 oktober 2012

ZZP 1 t/m 3 in de ouderenzorg worden inmiddels niet meer geïndiceerd. Het kabinet heeft echter besloten ZZP 4 grotendeels te handhaven (zorgakkoord). Volgens cijfers van de NZa uit 2012 betreft ZZP 1 t/m 3 samen 30% van de intramurale capaciteit.

Door de extramuralisering kunnen nieuwe cliënten geen aanspraak meer doen op de ZZP’s die het betreft. Extramuralisering gaat daarmee een stap verder dan het scheiden van wonen en zorg waarbij de ZZP’s zouden blijven bestaan, maar de cliënt de woonkosten voor eigen rekening zou gaan nemen. De extramuralisering speelt in de Verpleging & Verzorging, de Geestelijke Gezondheidszorg, de Verstandelijk- en de Lichamelijk Gehandicaptenzorg. De gevolgen zijn het grootst voor de Ouderenzorg aangezien hier door de extramuralisering (C.P.) op termijn bijna een kwart van het intramurale budget en 30% van de intramurale capaciteit verdwijnt (zie onderstaande afbeelding).

Actiz

Bron: Actiz