Strategie en positionering

Gepubliceerd op 4 augustus 2011

Hoe positioneer ik mijn eigen organisatie? Als een onderdeel van het publieke domein of als een zelfstandige organisatie die een eigen zorginhoudelijke en economische koers vaart?

Zorginstellingen worstelen met strategische keuzes. Deze problematiek speelt zich op twee niveaus af.

Toekomstbestendige keuzes

Allereerst is het voor zorginstellingen moeilijk om aan te geven welke onderwerpen thuis horen op de strategische agenda. Uit het onderzoek Second Opinion van Berenschot naar de strategische keuzes bij ziekenhuizen, blijkt dat de regulering door de overheid in hoge mate als leidraad wordt gebruikt door ziekenhuizen voor het bepalen van de strategische thema's.
Ook vanuit AWBZ-instellingen bereiken ons veelvuldig vragen over hoe zij het beste tegemoet kunnen komen aan de steeds (sneller) veranderende eisen van buitenaf. Het is belangrijk om te beseffen dat dergelijk keuzegedrag het risico van korte termijnafwegingen in zich draagt. Zorginstellingen kunnen hier alleen maar boven uit stijgen door nadrukkelijk een eigen koers te varen. Dat vergt niet alleen visie maar ook moed. Een eigen koers betekent ook het verlaten van de veiligheid van 'the middle of the road'.

Positionering

Ten tweede is naast de keuze van strategische onderwerpen ook de inhoudelijke afweging per onderwerp van belang. Durf je te kiezen voor een smal en diep portfolio? Durf je te vertrouwen op een samenwerkingspartner? Hoe zorg je naar de toekomst toe voor voldoende en gemotiveerd personeel?

Berenschot helpt u bij het ontwerpen en daadwerkelijk varen van uw eigen strategische koers.


Publicaties

Zie ook

second-opinion_voorkant