Strategische oriëntatie schoolleider


Van schoolleiders wordt veel gevraagd, zeker in deze turbulente tijd waarin er veel veranderingen op het onderwijs afkomen. Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat Berenschot in samenwerking met de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) uitvoerde, is dat er een kloof bestaat tussen de onderwerpen waar de aandacht van de schoolleider naar uitgaat en de onderwerpen die aandacht nodig hebben op een school.

In het onderzoeksmodel zetten de auteurs wat de schoolleider doet af tegen wat de school op dat moment nodig heeft: richten (nieuwe koersbepaling), inrichten (ontwikkeling en vernieuwing) of verrichten (consolideren gekozen route). Als de schoolleider qua leiderschap aansluit bij de ontwikkelfase van de school, is sprake van passend leiderschap. Vernieuwend aan de benadering van passend leiderschap, is dat niet zozeer de competenties van de schooldirecteur zelf centraal staan, maar dat de fase waarin de school zich bevindt als uitgangspunt genomen wordt.

De AVS en Berenschot hebben de handen ineengeslagen om, als vervolg op het boek, een leergang voor schoolleiders te ontwikkelen. Als deelnemer wordt u uitgedaagd om (gezamenlijk) na te denken over wat passend leiderschap voor uw school en voor uw leiderschap betekent. U krijgt een diepgaand en gestructureerd inzicht in de ontwikkelbehoefte van uw school en het krachtenveld waarin uw school zich bevindt. In combinatie met een vernieuwende visie op persoonlijk leiderschap, geeft dat praktische handvatten om effectief te opereren, zowel intern als extern.