SWSR - SlimWerkenSlimReizen


Een nieuwe benadering is nodig om Nederland bereikbaar te houden. De tijd van het overal en altijd, en voor elke reiziger, aanbieden van infrastructuur en vervoer is voorbij.

Het Nieuwe Werken gecombineerd met mobiliteitsmanagement, tezamen Slim Werken en Slim Reizen (SWSR), is zo'n nieuwe benadering. Ze draagt substantieel bij aan een duurzame samenleving en een hoogproductieve kenniseconomie en zorgt ervoor dat werkgevers, ook in de toekomst, opgesteld staan voor de concurrentie vanwege de beste kenniswerkers. SWSR wordt steeds breder opgepakt en op meer manieren ‘beloond'. Onder meer door plaats- en tijdonafhankelijk werken, en daardoor een betere bereikbaarheid, en door ‘out-of-pocket'-besparingen voor werkplekken en reiskosten bij private en publieke werkgevers. Ook zorgt het voor minder stress bij werknemers en een positieve houding bij werkgevers. Onderzoek leert dat in veel gebieden de werkgevers-/ werknemersbestedingen voor mobiliteit groter zijn dan de gezamenlijke overheidsbudgetten voor infrastructuur- en mobiliteitsmaatregelen. Kortom, er is zicht op meer ‘business value'!

Denken vanuit de reiziger betekent voor de overheid ook denken in ketens en knooppunten die nauw aansluiten bij ruimtelijke ontwikkelingen op gebiedsniveau. Kwalitatief hoogwaardig randstedelijk OV, succesvol regionaal OV zoals de Valleilijn, het ‘nieuwe' fietsen en het betrekken van de vraagkant (werkgever/werknemers) in dergelijke concepten leidt, zo verwachten we, tot meer ‘public value'. Zeker wanneer aanbodmaatregelen, zoals‘harde infra', OV, ketenmobiliteit, knooppunten, spitsmijden belonen en verkeersmanagement, beter aansluiten op SWSR met hun flexibele tijd, plaats- en vervoerkeuzes bij werknemers.