Organisatieontwikkeling in de veiligheidssector


Op dit moment vinden veel ontwikkelingen en veranderingen plaats in de veiligheidssector, zoals de vorming van de Nationale Politie en de Landelijke Meldkamerorganisatie, de verplichte regionalisering van de brandweer en de invoering van de functie directeur Publieke Gezondheid.

Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de betreffende organisatie zelf. Taken en processen moeten worden doorgelicht, soms is een reorganisatie noodzakelijk of moet een nieuwe organisatie worden ontworpen, (crisis)plannen moeten goed aansluiten op de praktijk, verantwoordingsmechanismen krijgen vorm, etc. Dit heeft impact op de organisatie en de medewerkers, maar ook voor de samenwerking met de ketenpartners.

Daarnaast vraagt het huidige (economische) klimaat om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Dit vraagt om professionalisering van de organisatie en de werkprocessen. Belangrijke elementen hierin zijn prestatiemeting en het garanderen van de continuïteit van de primaire processen.

Berenschot ondersteunt u bij al deze ontwikkelingen. Wij zijn onder andere ervaren in doorlichting en ontwerp van organisaties, begeleiding van fusie of samenwerking, management development, planvorming, bedrijfscontinuïteit en prestatiemeting.