Tags

Versnelling besluitvorming infrastructuur

Gepubliceerd op 8 augustus 2011

Berenschot heeft namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het nieuwe MIRT-spelregel kader ontwikkeld. Ook heeft Berenschot het Ministerie ondersteund bij het uitwerken van de aanbevelingen van de commissie Elverding met betrekking tot het versnellen van besluitvorming (Sneller & Beter).

De ervaringen en kennis wordt nu ingezet om decentrale overheden te helpen bij het inrichten van Meerjarenprogramma's op het gebied van infrastructuur en ruimte. Daarnaast adviseren we overheden en projectorganisaties rondom complexe individuele infrastructurele projecten, gebiedsontwikkeling en water, waarbij we naast onze inhoudelijke expertise ook onze ervaringen bij de ondersteuning van Randstad Urgent maatregelen betrekken en kijken naar kansen en knelpunten in (versnelling van) regionale besluitvorming.


Zie ook