Visievorming en transitie van de sector

Gepubliceerd op 14 november 2011

Uw branche staat voor grote veranderingen. Nog onduidelijk is hoe de branche zich verder moet ontwikkelen en hoe dit in gang kan worden gezet. Of het nu over de toekomst van de beveiligingsbranche, de ziekenhuisbranche of de financiële dienstverlening gaat.

Brancheorganisaties kunnen leidend zijn in de ontwikkeling van hun sector. Berenschot brengt de ontwikkelingen in kaart, onderzoekt de verwachtingen van de toekomst en geeft advies over de rol van de brancheorganisatie om het wensbeeld te realiseren. Ook geven wij de visie vorm en werken wij deze uit.

Wij creëren draagvlak voor ontwikkelingen en richtingen, onderzoeken de aangrijpingspunten om de verandering gestalte te geven en ondersteunen bij het daadwerkelijk vormgeving van de verandering.