Visievorming en conceptontwikkeling

Gepubliceerd op 7 juli 2011

Het bepalen van de juiste positionering van instellingen op markten met veel andere aanbieders en nieuwe toetreders kan van levensbelang zijn. Maar hoe krijgt u als culturele instelling, stad of regio ontwikkelingen in de omgeving scherp in beeld? En hoe kunt u daar vervolgens het beste op inspelen?

Onderscheidend blijven is het motto. Berenschot helpt organisaties bij het ontwikkelen van een visie en vaststellen van kernwaarden. Wij ondersteunen u vervolgens bij het ontwikkelen van de daaruit voortvloeiende inhoudelijke en marketingconcepten. Hetzelfde doet Berenschot voor steden en regio's volgens een in huis ontwikkeld concept van citymarketing.