Zorg- en welzijnsbeleid

Gepubliceerd op 19 juli 2011

Grondwet artikel 22 - 1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Een eenvoudige zin in de Nederlandse grondwet die resulteert in wereld van beleid. Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot de provincies en de gemeenten worstelt iedereen met de vraag hoe kwalitatief goede zorg zo doelmatig mogelijk breed toegankelijk te houden. Het door de overheid gevoerde beleid draagt hier idealiter zoveel mogelijk aan bij.

Vraagstukken die op dit moment spelen zijn legio. Van de overheveling van (delen van) de AWBZ naar de zorgverzekeringswet en de Wmo tot de transitie jeugdzorg.

Berenschot heeft jarenlange ervaring in de advisering van (rijks)overheden op het gebied van zorg en welzijn. Van het (her)inrichting van (semi) overheidsorganen als Centra voor Jeugd en Gezin tot beleidsonderzoek en beleidsevaluatie.