Weten waar de wind vandaan komt


De accountantssector krijgt momenteel de wind van voren. Tal van incidenten in de sector hebben geleid tot beschadigd vertrouwen in de publiek functie van de accountant. Tel daarbij de tariefdruk, de oprukkende digitalisering en de verscherpte regelgeving op, en het mag geen verbazing zijn dat veel kantoren het momenteel zwaar hebben.

Het onlangs gepubliceerde rapport 'In het publieke belang (pdf, 1,7 MB)’ biedt een breed spectrum aan aanbevelingen. Wij realiseren ons echter dat kantoren (en de partners) maar beperkte capaciteit hebben om overal op in te zetten. Wij zetten graag onze Berenschot-brede expertise in om samen met u de juiste prioriteiten te stellen en u te helpen om de regie op de groeiambities weer op te pakken. Wij hanteren het concept van de ‘maakbare verandering’, die niet alleen bestaat op papier, maar daadwerkelijk geïntegreerd wordt in gedrag van alledag.

Naamloos