Bijeenkomsten 'Trends in de zakelijke dienstverlening'


Berenschot organiseert periodiek discussiebijeenkomsten met zakelijke dienstverleners uit vele sectoren (accountants, adviesbureaus, ingenieursbureaus, kennisinstituten, advocaten, uitzend- en detacheringsbureaus, ICT, technische dienstverleners).

Het doel van de bijeenkomsten is om op een ongedwongen manier met diverse beslissers uit verschillende deelsegmenten van de zakelijke dienstverlening te discussiëren over thema's waar u allemaal mee te maken heeft. De bijeenkomsten 'Trends in de Zakelijke dienstverlening' vinden plaats op het kantoor van Berenschot in Utrecht. Ze beginnen om 16.00 uur, vandaar dat we ze ook wel 'Op-weg-naar huis-bijeenkomsten' noemen.

Ook in 2014 organiseert Berenschot weer bijeenkomsten 'Trends in de Zakelijke dienstverlening'. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Stuur dan een mail naar Manuela van Kooi. Onder ‘Downloads' in de rechterkolom vindt u verslagen van vorige bijeenkomsten.